Ek Ücret Gerekli
Gönderinizin ebat ve detayları belirtilenden farklıdır.

Gönderi işleminizi gerçekleştirilmesi için taşıyıcı firmanın belirtmiş olduğu ek ücreti onaylamanız gerekmektedir.
Ek Ücret:
Revize Toplam Ücret:
Neden:
İnternet sitemizde deneyiminizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek için çerezler kullanıyoruz.Tüm çerezlerin kullanımını ve verilerinizin bu kapsamda
yurtdışına aktarılmasını onaylamak için «Tamam» butonuna tıklayabilirsiniz: Çerez Ayarları
Tamam
Lütfen kayıtlı mail adresinizi giriniz.
Hesap İptal Onayı Gerekiyor
Hesabınızı kapatmak için kimliğinizi onaylamanız gerekiyor.
Devam etmek isterseniz bağlantıyı kes butonuna basınız.

KULLANIM KOŞULLARI

 

 

KARGOMO E-Ticaret ve Aracılık Limited Şti. muhtelif kargo hizmeti tedarikçilerinin karşılaştırmalı olarak fiyat teklifi sunmalarına ve müşterinin tercihi halinde sözleşme akdetmek suretiyle kargo hizmeti tedarik etmelerine yarayan, KULLANICILAR/ÜYELER ile kargo hizmet tedarikçilerini bir araya getiren bir hizmet sunucusudur.  KARGOMO 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" sıfatıyla İŞ ORTAKLARI ile KULLANICILAR’ı MECRA üzerinden buluşturarak İŞ ORTAKLARI’nın MECRA’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına aracılık eder.

Üye kaydınızı oluşturmadan ve/veya MECRA’yı kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz ve kabul etmemeniz halinde MECRA’yı kullanmaktan kaçınınız. Herhangi bir şekilde MECRA’yı kullanmanız, işbu koşulları kabul ettiğiniz anlamını taşıyacaktır.

 1. TANIMLAR

 

  1. SİTE: KARGOMO tarafından belirlenen çerçeve içerisinde İŞ ORTAĞI olan muhtelif kargo hizmeti tedarikçilerinin karşılaştırmalı olarak fiyat teklifi sunmalarına ve KULLANICILAR’ın tercihi halinde ÜYE olarak sözleşme akdetmek suretiyle kargo hizmeti tedarik etmelerine imkân sağlayan, bu kapsamda çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve üçüncü kişilerce sunulmasına imkan sağlanan çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi.

 

  1. MOBİL: KARGOMO tarafından belirlenen çerçeve içerisinde İŞ ORTAĞI olan muhtelif kargo hizmeti tedarikçilerinin karşılaştırmalı olarak fiyat teklifi sunmalarına ve KULLANICILAR’ın tercihi halinde ÜYE olarak sözleşme akdetmek suretiyle kargo hizmeti tedarik etmelerine imkân sağlayan, bu kapsamda çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve üçüncü kişilerce sunulmasına imkan sağlanan çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan akıllı telefon, tablet ve kullanıma uygun her türlü araç vasıtası ile erişimi mümkün olan mobil uygulama.

 

  1. MECRA: SİTE ve MOBİL’i kapsayan hizmet sağlayıcıların tümü.

 

  1. HİZMET: MECRA vasıtasıyla KULLANICILAR’a/ÜYELER’e sağlanan, İŞ ORTAĞI muhtelif kargo firmalarının sundukları fiyat tekliflerini liste halinde veya tek tek, karşılaştırmalı olarak görüntüleyebilmeleri ve tercih halinde ÜYE olarak İŞ ORTAKLARI ile sözleşme akdetmek suretiyle kargo hizmeti tedarik edebilmelerine yönelik olarak işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde KARGOMO tarafından MECRA aracılığıyla verilen aracılık hizmeti.

 

  1. İŞ ORTAĞI: KARGOMO tarafından KULLANICI/ÜYE ile MECRA aracılığıyla bir araya gelen kargo hizmeti sağlayıcı firmalar.

 

 

  1. KULLANICI(LAR): MECRA’ya çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);

 

  1. LİNK(LER): MECRA üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden MECRA’ya, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar);

 

  1. İÇERİK(LER): MECRA ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imge(ler).

 

  1. ÜYE(LER) : MECRA’ya kayıt olarak üyelik sıfatını kazanan gerçek veya tüzel kişi(ler).

 

  1.  KURYE: KARGOMO’nun İŞ ORTAKLARI vasıtasıyla sağladığı hizmetin ifasıyla ilgili olarak, İŞ ORTAKLARI tarafından görevlendirilen, İŞ ORTAKLARI’nın personeli. KURYE’ler, KARGOMO’nun sayılanlarla sınırlı olmamak üzere personeli, çalışanı, acentesi, iş ortağı olmayıp; KARGOMO, KURYELER’in davranışlarından yahut KURYELER tarafından verilen hizmetten ötürü doğrudan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 1. GİRİŞ

 

  1. MECRA’nın sahibi “Şakayık Sokak No:40 Daire:29 Teşvikiye Mah. Şişli-İstanbul Türkiye 34365” adresinde kurulu Kargomo E-Ticaret ve Aracılık Limited Şti. (bundan böyle kısaca "KARGOMO" olarak anılacaktır) olup, MECRA’da sunulan tüm kargo hizmetleri KARGOMO ile anlaşmalı İŞ ORTAKLARI tarafından sağlanmaktadır. MECRA sahibi bu MECRA’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, MECRA’yı Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

  1. KULLANICI, üyelik kaydı için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasına gelen aktivasyon kodunu ilgili forma yazarak kayıt olmakla “ÜYE” sıfatını kazanır. ÜYE sıfatını haiz olsun ya da olmasın, tüm KULLANICILAR işbu Kullanım Koşulları’na uymak koşuluyla MECRA’yı kullanır.

 

  1. KARGOMO, Kullanım Koşulları’nda dilediği zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler periyodik olarak MECRA’da yayımlanacak olup; ÜYELER ve KULLANICILAR, Kullanım Koşulları'nda yapılan değişiklikleri önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

  1. Kullanım Koşulları ayrıca, MECRA hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANICILAR veya ÜYELER ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

  1. MECRA aracılığıyla yapılan her türlü kargo sipariş, teslimat ve tedarik işlemleri; KARGOMO vasıtasıyla İŞ ORTAKLARI tarafından gerçekleştirilmekte olup; KARGOMO 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" sıfatıyla İŞ ORTAKLARI ile KULLANICILAR/ÜYELER’i MECRA üzerinden buluşturarak İŞ ORTAKLARI’nın MECRA’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına aracılık eder. KARGOMO’nun; İŞ ORTAKLARI tarafından verilen hizmetlerin doğru veya eksiksiz yürütülmesinden ötürü sorumluluğu yahut herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

 

  1. MECRA’nın sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; MECRA üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

  1. KARGOMO, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden bir taşımacılık faaliyeti yürütmemektedir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

3.1. MECRA’daki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MECRA’da yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca KARGOMO, MECRA dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. ÜYELER ve KULLANICILAR, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla MECRA üzerinden işlem yapabilirler. ÜYELER ve KULLANICILAR’ın, MECRA dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her ÜYE veya KULLANICI, KARGOMO ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını ve bulunması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. ÜYELER ve KULLANICILAR, MECRA dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KARGOMO ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. MECRA dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KARGOMO’nun, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayımlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. KARGOMO, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. KARGOMO açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe KULLANICI/ÜYE; KARGOMO’nun verdiği hizmetlerin hizmet sağlayıcılar ile kullanıcı arasında bir aracılık hizmeti verildiğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının KARGOMO olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4. KULLANICILAR/ÜYELER, KARGOMO’ya MECRA dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. KARGOMO, KULLANICILAR/ÜYELER tarafından KARGOMO’ya iletilen veya MECRA üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5. KULLANICILAR/ÜYELER, MECRA dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, KARGOMO ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarını ihlal edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6. KARGOMO, MECRA dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. KARGOMO, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR/ÜYELER, bu MECRA’da paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. MECRA, KULLANICILAR/ÜYELER’in doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararlarından sorumlu değildir. KARGOMO, bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. KULLANICI/ÜYE bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. KARGOMO tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan KARGOMO tarafından yapılabilir. KARGOMO tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR/ÜYELER tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR/ÜYELER'e aittir.

3.7. MECRA üzerinden, KARGOMO'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara KARGOMO tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. MECRA üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında KARGOMO'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

  1. KULLANICILAR/ÜYELER, MECRA vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki veya sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Kullanım Koşulları başta olmak üzere MECRA’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYELER, MECRA’ya üye olurken oluşturduğu kullanıcı adı, şifre v.b. her türlü bilginin güvenliğini ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasını temin etmek için kendilerinden beklenebilecek azami gayreti göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

  1. Nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler ile mevzuat gereği taşınması yasaklanmış olan hiçbir gönderi kabul edilmeyecek olup; KULLANICILAR/ÜYELER, MECRA vasıtasıyla yasaklanmış türden gönderilerle ilgili talepte bulunmayacağını ve işlem yapmayacağını, aksi halde her türlü kurum, kuruluş yahut üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararların tazmininden ve işbu eylemleri sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. KULLANICILAR/ÜYELER’in Kullanım Koşulları’na aykırı davranışları ve/veya MECRA üzerinden faaliyetlerinin MECRA için ve diğer KULLANICILAR/ÜYELER için bir risk oluşturduğunun tespit edilmesi halinde KARGOMO, üyeliği iptal etmekte, askıya almakta veya geçici ya da kalıcı olarak hizmet vermemekte serbesttir.

 

  1. Teknik sorunlar sebebiyle MECRA’ya erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı KULLANICILAR/ÜYELER’in yaşayacağı zararlardan ötürü KARGOMO’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  1. KARGOMO, MECRA dâhilinde MECRA’nın kullanımı sebebiyle yapılacak gönderiler sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek, hasar görecek emtiadan ötürü doğabilecek menfi ya da müspet, doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

 

  1. .KARGOMO, gönderilerin tahmini varış/ teslim alınış süresini, İŞ ORTAKLARI’ndan temin ettiği bilgiye istinaden optimal olarak belirlemek için elinden geleni azami çabayı göstermekte olup; trafik yoğunluğu, hava koşulları, İŞ ORTAKLARI’ndan kaynaklanacak muhtelif sebepler ve hizmetin ifasını geciktirecek yahut imkansız hale getirecek olumsuz faktörlerden doğan gecikme ve hatalardan sorumlu tutulamaz.

 

  1. KARGOMO’ya verilen çıkış yahut varış adresinin tam ve eksiksiz olması KULLANICI/ÜYE’nin sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda KARGOMO veya İŞ ORTAKLARI tarafından KULLANICI/ÜYE ile irtibata geçilebilir ve bilgilerin doğrulanması yahut detaylandırılması talep edilebilir. Böyle bir durumda, gerekli bilginin KULLANICI/ÜYE tarafından verilmemesi sebebiyle yaşanacak olan aksamalardan ve/veya hizmetin ifa edilmemesinden ötürü KARGOMO’ya sorumluluk tevcih edilemeyeceği gibi; varış adresindeki hatalar veya eksiklikler sebebiyle teslimata konu eşyanın KULLANICI/ÜYE’ye iadesinin söz konusu olduğu durumlarda KULLANICI/ÜYE, teslimat ödemesi kadar geri getirme ödemesini yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. SİPARİŞ, ÖDEME VE İPTAL KOŞULLARI

 

  1. Ödeme:

 

 1. KULLANICI/ÜYE, MECRA üzerinden kargo/paket alınması için talepte bulunması yahut gönderi tanımlaması halinde hizmet bedelinin tamamını MECRA vasıtasıyla kendisine sunulmuş olan ödeme yöntemleri aracılığıyla ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. KARGOMO, KULLANICI/ÜYE ile hizmet sağlayıcı İŞ ORTAKLARI arasında ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemekten veya geç yerine getirmekten doğacak ihtilafların tarafı olmadığı gibi; ödeme ile ilgili bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

 

 1. KULLANICI/ÜYE, yalnızca kredi kartı ile ödeme yapabilir.  Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde her kredi kartı için kredi kartı bilgileri KULLANICI/ÜYE tarafından MECRA üzerinden 3D Güvenli Bankacılık aracılığıyla İş Bankası tarafından sağlanan ve yönetilen sisteme girilecek olup; KULLANICILAR’ın kredi kartı bilgileri hiçbir surette KARGOMO tarafından saklanmayacaktır.

 

  1. İptal:
   1. MECRA üzerinden KULLANICILAR tarafından aynı gün için ifası talep edilen hizmetlerde (talep günü ile talep edilen teslimat gününün aynı olması durumunda), kargo hizmetini tedarik edecek İŞ ORTAĞI’nın onayından sonraki 5 dakikaya kadar ücretsiz iptal imkânı tanınmaktadır.
   2. KULLANICI’nın MECRA üzerinden ileteceği ileri tarihli olarak ifası talep edilen hizmetlerde, gönderi gününden bir önceki güne kadar ücretsiz iptal imkânı tanınmaktadır.
   3. İşbu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen süreler ve şartlar dışında gerçekleştirilen iptal taleplerinde, toplam gönderi bedelinin %25’i KULLANICI/ÜYELER’den tahsil edilecek olup; bakiye bedel iade edilecektir.

 

  1. Sipariş:

 

   1. KULLANICILAR,  MECRA’ya üye olarak, gönderi yapmak istediği firmayı ve seçtiği firmadan ek servislerini talep eder.
   2. Talep aşamasını takiben KULLANICI/ÜYE, çıkış ve varış adreslerini tanımlayarak gönderi özeti ekranına yönlendirilir. Yapılacak gönderinin detayları doğru ise, KULLANICI/ÜYE, ödeme ekranına yönlendirilecektir.
   3. KULLANICI/ÜYE, kredi kartı bilgilerini, 3D güvenlikli işlemini Türkiye İş Bankası tarafından sağlanan ve yönetilen sisteme girmek suretiyle ödeme adımını tamamlar.
   4. KULLANICI/ÜYE’nin seçtiği İŞ ORTAĞI firma; KULLANICI/ÜYE’nin talebini onayladıktan sonra, hizmetin ifası gerçekleştirilir.

 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

6.1. MECRA dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR/ÜYELER tarafından sağlanan bilgiler ve bu MECRA'nın (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden "KARGOMO'nun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır.) KARGOMO’ya ait ve/veya KARGOMO tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR/ÜYELER, KARGOMO hizmetlerini, KARGOMO bilgilerini ve KARGOMO’nun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına KARGOMO’nun hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, ayrıştırmak veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmak; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri KARGOMO’nun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmak, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmek, bu tarz işler yaratmak; KARGOMO’nun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamak dağıtmak, üzerlerinde rehin kurmak, temlik etmek ya da bunları devretmek veya bunlar üzerinde hiçkimse lehine hak tesis etmek hakkına sahip değildir. Aksi halde KULLANICILAR/ÜYELER, gerek KARGOMO’nun, gerekse üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlalinden dolayı uğrayacağı bilcümle zararın tazmini dâhil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

7. MÜCBİR SEBEPLER

"Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup; doğal afet, sel, deprem, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, KARGOMO’nun gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın MECRA’ya ve sisteme yapılan saldırılar ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla hizmetin ifasını imkansız hale getiren durumlar mücbir sebep olarak addedilir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KARGOMO işbu Kullanım Koşulları ve MECRA’da yayımlanan sair taahhüdünü geç ifa etmesi veya ifa etmemesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, KARGOMO açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KARGOMO’nun herhangi bir tazminat yahut cezai şart ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır.

İŞ ORTAKLARI’nın öne süreceği mücbir sebepler nedeniyle hizmetlerin ifa edilememesi ve/veya geç ifa edilmesi durumunda KARGOMO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KARGOMO, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin düzenlemelere ve bilgilendirmelere erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Ana Politikası[AD1] 

 

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanması, yorumlanması ve işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan hukuki ilişkilerde Türk Hukuku uygulanacak olup; doğacak ihtilafların hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları, KARGOMO tarafından MECRA içerisinde yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR/ÜYELER, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini MECRA’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikler, değişikliğin MECRA’da yayımı tarihinde yürürlük kazanacaktır.

Son Güncelleme Tarihi:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

KARGOMO E-Ticaret ve Aracılık Limited şirketi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

ANA POLİTİKASI

 

(“POLİTİKA”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GİRİŞ- 4

2. AMAÇ VE KAPSAM-- 4

3. TANIMLAR- 5

4. POLİTİKA’NIN YÜRÜTÜLMESİ VE SORUMLULUKLAR- 6

5. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ 7

5.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler- 7

5.1.1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk- 7

5.1.2. Doğruluk ve güncellik- 7

5.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme- 7

5.1.4. Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme- 7

5.1.5. Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme- 7

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 8

6.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması 8

6.2. Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi 8

6.3. Fiili İmkansızlık Nedeniyle  Rızasını Açıklayamayan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin Veya Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması 8

6.4. Bir Sözleşmenin Kurulması Ve İfası İle Doğrudan İlgili Olmak Kaydı İle Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması 8

6.5. Veri Sorumlusununu Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması 8

6.6. İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi 8

6.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi 9

6.8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi 9

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI 9

7.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması Halinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 9

7.2. İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Mevzuat HükümlerinceÖngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi 9

7.3. Sağlık Ve Cinsel Hayat İle İlgili Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri İle Finansmanının Planlanması Ve Yönetimi Amacıyla, Sır Saklama Yükümlülüğü Altında Olmak Kaydı İle İşlenmesi 9

7.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınacak Önlemler- 10

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 10

8.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması 10

8.1.1. İlgili kişinin kişisel verilerinin aktarılması için açık rızasının bulunması 10

8.1.2. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması 10

8.1.3. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi özel nitelikli kişisel verilerinin aktarılması yönünden ilgili şartların sağlanması ve mevzuat hükümlerinin gerektirmesi koşulu ile kişisel verilerinin aktarılması 10

8.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması 11

8.2.1. İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rızasının bulunması 11

8.2.2. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerinin aktarılması 11

9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ  11

10. VERİ SORUMLUSU SIFATI İLE ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 12

10.1. Aydınlatma Yükümlülüğü- 12

10.2. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü- 12

10.2.1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme yükümlülüğü- 12

10.2.1.2. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak teknik tedbirler- 12

10.2.1.2. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak idari tedbirler- 13

10.2.2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğü- 13

10.2.2.1. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve muhafazası için alınacak teknik tedbirler- 13

10.2.2.2. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve muhafazası için alınacak idari tedbirler  14

10.2.3. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirlerin denetimi 14

10.2.4. Alınan tedbirlere rağmen kişisel verilerin yetkisiz kimselerce ifşası durumunda alınacak tedbirler- 15

11. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 15

12. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER- 16

 

 

1. GİRİŞ

Avrupa Birliği kriterlerine uyum çerçevesinde uzun yıllar çalışılarak hazırlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK, büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı direktifi ile aynı yönde düzenlemeler ihtiva etmekte olup, KVKK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte bireylerin kişisel verilerinin bütüncül bir düzenleme içerisinde korunması yasal düzenleme altına alınmıştır.

Tüzel kişilerin verileri yürürlükte olan ilgili kanunlar ile hâlihazırda korunmakta olduğundan, KVKK ile Avrupa Birliği düzenlemeleri ile aynı doğrultuda, kişisel veri kavramı yalnızca gerçek kişiler yönünden bir koruma sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

KVKK ile kişinin kişisel verilerinin korunması ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarını da kullanması ile ilgili düzenleme yapılmış olup; içerik olarak kişisel verilerin tanımlanması ve sınıflandırılması, kişisel verilerin işlenmesi, aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza ve istisnalar, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin belirlenmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kurulması, şikayet başvuru usulleri ve yaptırımlar gibi hususları düzenlemektedir.

KARGOMO E-TİCARET VE ARACILIK LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak benimsenen üstün hizmet kalitesi, bireylerin haklarına saygı, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, KVKK ile öngörülen yeni düzenlemeler doğrultusunda Şirketimiz iç işleyişinin KVKK, ikincil düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ve düzenlemeleri, kesinleşmiş mahkeme kararları ve sair ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmesi şirketimizin öncelikli konuları arasında yer almaktadır.

Bu nedenle KVKK’nın getirdiği haklardan kişisel veri sahiplerini faydalandırmak, veri sorumlusu olarak ŞİRKET’in yükümlülüklerini yasaya ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak yerine getirilmesini ve uyum sürecini sağlamak için işbu Politika düzenlenerek yürürlüğe sokulmuştur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Politika ile Şirket tarafından KVKK’ya uyum için yukarıda açıklanan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Şirket bünyesinde, Şirketimiz çalışanları ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

2.2. Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Şirket işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yürürlükteki mevzuat ile getirilmiş olan idari ve teknik tedbirler alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacak, çalışanlar ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için KVKK kapsamında gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları ile teknolojik altyapı, idari ve hukuki sistem kurulacaktır.

2.3. Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVKK ile getirilen düzenlemeler uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Şirketimizin yükümlü olduğu hususları düzenlenmektedir. KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Şirketimizin kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Şirketimizin tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVKK ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.4. Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Şirket içerisinde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde akdin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.

3. TANIMLAR

3.1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

İlgili kişinin bilgilendirildiğinin ve aydınlatıldığının ispat yükü veri sorumlusu üzerinde olacağından ilgili kişinin açık rızasının ve bilgilendirme kayıtlarının saklanması ve korunması şirket iç prosedürlerine ve her halde mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

3.2. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kişisel verilerin, çeşitli; ancak KVKK ve ilgili kişi tarafından verilen Açık Rıza’nın kapsamını ihlal etmeyen amaçlar ve yöntemlerle anonim hale getirilmesi mümkündür. Anonim hale getirilen kişisel verinin çeşitli yöntemler ile kişiyi belirlenebilir kılan bir hale getirilmemesi için şirket içerisinde gerekli önlemler alınacaktır.

3.3. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Şirketimizin gerçek kişi müşterilerinin, tüzel kişi iş ortaklarının, hissedarlarının, yöneticilerinin veya çalışanlarının, şirket danışmanlarının, müşavirlerinin, çözüm ortaklarının, misafirlerinin ve şirketimiz çalışanlarının kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki verilerinin işlenmesi ve korunması KVKK ve Politika kapsamında Şirketimizce ele alınacaktır.

3.4. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

3.5. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

3.6. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

3.7. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3.8. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

4. POLİTİKA’NIN YÜRÜTÜLMESİ VE SORUMLULUKLAR

4.1. Şirket, Veri Sorumlusu sıfatı ile işbu Politika’nın tüm iç işleyişlerinin ve süreçlerinin düzenlenmesi yönünden uygulanmasından sorumludur.

4.2. İşbu Politika doğrultusunda hazırlanacak yönetmelik, prosedür, kılavuz, standart ve eğitim faaliyetlerinin Şirket bünyesinde uygulanması için Şirket tarafından bir yönetişim modeli tesis edilerek hayata geçirilecektir.

4.3. Şirket genelinde tüm çalışanlar, iş ortakları, misafirler ve ilgili tüm üçüncü şahıslar Politika’ya uyum ile birlikte ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda doğacak hukuki sorumlulukların, risklerin ve tehlikelerin önlenmesinde Şirket ile iş birliği yapmakla yükümlüdür.

4.4. Şirket’in tüm departmanları ve organları ile ilgili tüm personeli Politika’ya uygun hareket etmekle ve Politika’nın hükümlerine uyulmasını sağlamak ile yükümlüdür.

4.5. İşbu Politika, Şirket içinde duyurulacak ve ayrıca ortak bilgi işlem sistemlerine de yüklenerek her zaman erişilebilir olacaktır. Ayrıca işbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanır. Politika’da meydana gelecek değişiklikler bilgi işlem sistemine ve internet sitesine güncel olarak eklenecek ve bu sayede veri sahiplerinin Politika ile öngörülen esaslara ulaşarak bilgilenmesi sağlanacaktır.

4.6. Politika ile yürürlükte olan mevzuat hükümleri arasında çelişki meydana gelmesi halinde Şirket, Veri Sorumlusu sıfatı doğrultusunda mevzuat hükümlerinin uygulanacağını kabul etmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

5.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Şirket, KVKK’nın 4. maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

5.1.1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk

Şirket, Veri Sorumlusu sıfatı ile Anayasa ve KVKK başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.

5.1.2. Doğruluk ve güncellik

Şirket, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için KVKK kapsamında gerekli tüm tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin, Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket’e bildireceği talepler ve Şirket’in bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için Şirket tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir.

5.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirket tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan hizmetlerle ve yürütülen faaliyetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup; kişisel verilerin işlenme amacı, verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.

5.1.4. Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme

Şirket tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır.

5.1.5. Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda ve ilgili kişisel verinin işlenmesine devam edilmesi için gerekli başkaca bir şartın bulunmaması halinde kişisel veriler KVKK’da sayılan imha yöntemlerinden (Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme) uygun olanın seçilmesi suretiyle imha edilecek; kişisel verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin ve işlenmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK’nın 5. maddesi kişisel verilerin işlenme şartlarını düzenlemektedir. Şirket tarafından kişisel verilerin işlenme süreçleri KVKK ile belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir.

6.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesinde ana kural, diğer veri işleme şartlarının bulunmaması durumunda ilgili kişinin verilerinin işlenmesi hususunda açık rızasının bulunmasıdır. Şirket, ilgili kişinin KVKK ile öngörüldüğü biçimde tereddüde mahal bırakmayacak açıklıkta ve işleneceği amaca dair aydınlatılması üzerine vereceği açık rızası doğrultusunda, rızanın kapsadığı işlemler için veri işleme faaliyetlerini yürütecektir.

6.2. Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi

KVKK gereği ilgili kişilerin açık rızası olmasa dahi kişisel verilerin mevzuat hükümleri gereği işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda veri işleme faaliyetleri gerekli diğer kriterlerin sağlanması şartı ile hukuka uygun kabul edilecektir.

6.3. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin veya Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması

KVKK gereği ilgili kişinin fiili olarak rızasını açıklamasının mümkün bulunmadığı veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamayacağı durumlarda ilgili kişinin kendisinin veya başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Şirket, anılan bu düzenleme doğrultusunda öngörülen hallerde kişisel verileri işleyecektir.

6.4. Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile Doğrudan İlgili Olmak Kaydı ile Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması

Sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olmak kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler Şirket tarafından işlenecektir.

6.5. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

KVKK gereği Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirketin mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, söz konusu yükümlülüğün sınırları ile bağlı olacak şekilde, Şirket tarafından kişisel veriler işlenecektir.

 

6.6. İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi

İlgili kişinin kişisel verilerini alenileştirmesi halinde, Şirket tarafından söz konusu kişisel veriler, alenileştirilme amaçları ile orantılı olarak işlenecektir.

6.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi

Kişisel veriler, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu ölçüde Şirket tarafından işlenecektir.

6.8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda kişisel veriler işlenebilecektir. Ancak Şirket’in meşru menfaatleri ifadesi hiçbir surette KVKK ile belirlenen ilkelere, kişisel verinin işlenme amacına aykırı olamaz ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan hakkın özüne müdahale niteliğinde olamaz.

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

KVKK’nın 6. maddesi özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını düzenlemektedir. Söz konusu madde doğrultusunda özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirket tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işlenme süreçleri KVKK ile belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir.

7.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması Halinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK gereği kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu bağlamda öncelikli ilke olarak Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veriler, açık rıza bulunmaksızın işlenmeyecek; özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişinin açık rızasının kapsamı doğrultusunda veri işleme faaliyetleri yürütülecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebilmesine dair KVKK ile öngörülen hükümler saklıdır. Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle veri işleme şartlarının bulunup bulunmadığını kontrol ederek veri işleme faaliyetlerini yürütecektir.

7.2. İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Mevzuat Hükümleri ile Öngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi

Mevzuat hükümleri ile özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenebileceğinin öngörüldüğü durumlarda ilgili kişinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, KVKK madde 6/3 hükmü doğrultusunda işlenebilecektir. Bu durumda Şirket tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri, dayanak mevzuat hükmünün gereklilikleri ile sınırlı olacaktır.

7.3. Sağlık ve Cinsel Hayat ile İlgili Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi Amacıyla, Sır Saklama Yükümlülüğü Altında Olmak Kaydı ile İşlenmesi

KVKK gereği kişilerin sağlık ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi, ilgili kişilerin açık rızalarının bulunması koşuluna bağlanmış; açık rızanın bulunmadığı hallerde ise ancak koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimselerce söz konusu kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir. Mevzuat hükümleri doğrultusunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunulan kişiler tarafından, yukarıda sayılmış olan ilgili durumlarda, bu mevzuat hükümlerinin gerektirdiği ölçüde ilgili kişilerin sağlık ve cinsel hayatlarına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir.

7.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınacak Önlemler

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için KVKK gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemlerin alınması zorunludur. Şirket, Kurul tarafından belirlenecek söz konusu önlemler doğrultusunda özel nitelikli kişisel verileri işleyecektir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıca bir politika oluşturulacaktır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt içinde üçüncü şahıslara aktarılmasını düzenlenmiştir. Kişisel verilerin aktarılmasına dair süreçlerde aşağıdaki kriterlere uygunluk sağlanacaktır. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi ve aktarım süreçlerinin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerine göre uyarlanması Şirket’in sorumluluğundadır.

8.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

8.1.1. İlgili kişinin kişisel verilerin aktarılması için açık rızasının bulunması

KVKK’nın 8. maddesi gereği kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması için ana kural ilgili kişinin açık rızasının bulunması olarak belirlenmiştir. İlgili kişinin kişisel verileri, ilgili kişinin hangi kişisel verilerinin yurt içindeki üçüncü şahıslara aktarılmasına rıza verdiği ve ilgili kişinin kişisel verilerinin aktarılacağı kişi grupları Şirket tarafından özenle tespit edilecektir.

8.1.2. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması

İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt içinde aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair işbu Politika’nın 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. ve 6.8. maddeleri ile açıklanan ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası ile düzenlenen koşullarda kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması mümkündür.

8.1.3. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması yönünden ilgili şartların sağlanması ve mevzuat hükümlerinin gerektirmesi koşulu ile kişisel verilerin aktarılması

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması ilgili kişinin yapılacak olan işleme faaliyetine açık rızası bulunmadığı hallerde dahi, kişisel verilerin işlenmesinin mevzuat hükümlerinde belirtilen şekil ve şartlarda işlenebileceğinin öngörülmüş olması sebebiyle mümkündür. Bu durumda Şirket, işbu Politika’nın 7. maddesinde düzenlenen koşulların gerçekleştiğini tespit etmek sureti ile özel nitelikli kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olan gerekli önlemleri alma yükümlülüğü, bu verilerin aktarılması için de öngörülmüş olup, Şirket tarafından bu önlemler alınacaktır.

8.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

8.2.1. İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rızasının bulunması

KVKK’nın 9. maddesi gereği kişisel veriler ana kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Bu nedenle Şirket tarafından kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için ilgili kişinin açık rızasının alınması temel esas olarak uygulanacaktır. İlgili kişinin kişisel verileri, ilgili kişinin hangi kişisel verilerinin yurt dışındaki üçüncü şahıslara aktarılmasına rıza verdiği Şirket tarafından özenle tespit edilerek ve her halde KVKK’nın bu konudaki düzenlemelerine uygun olarak aktarılacaktır.

8.2.2. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması

İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair işbu Politika’nın 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. ve 6.8. maddeleri ile açıklanan ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası ile düzenlenen koşullarda kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü şahıslara aktarılması, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınlayacağı güvenli ülke listesi veya düzenleyeceği diğer yöntemler  doğrultusunda hareket edilmesi kaydıyla mümkündür.

KVKK’nın 9. maddesi uyarınca yurt dışına kişisel verilerin aktarılması için ayrıca, verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekmektedir. Kurul tarafından ilan edilecek güvenli ülke listesi, Şirket tarafından takip edilecek ve Şirket iç süreçlerine dâhil edilecektir. Kurul tarafından güvenli ülke listesi yayınlanıncaya kadar, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının gerekmesi halinde, Veri Sorumlusu sıfatı taşıyacak Şirket ve verinin aktarılacağı ülkede verinin aktarılacağı üçüncü kişinin yeterli korumayı taahhüt etmesi kaydı ve Kurul tarafından izin verilmesi ile Şirket tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılacaktır.

Kurul tarafından güvenli ülke listesinin ilanından sonra, verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunmuyor ise, Veri Sorumlusu sıfatı taşıyacak şirket ve verinin aktarılacağı ülkede verinin aktarılacağı üçüncü kişinin yeterli korumayı taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması kaydı ile kişisel veriler yurt dışına aktarılacaktır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika’ya uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve işlenmesi için yasal bir zorunluluğun mevcut olmaması hali ile veya bizzat ilgili kişinin talebi doğrultusunda Şirket tarafından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Şirket, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik yapıyı; idari, teknik, ekonomik ve hukuki durum ve alt yapısının elverdiği ölçüde ve kendisinden beklenebilecek objektif özen yükümlülüğü çerçevesinde kuracaktır.

10. VERİ SORUMLUSU SIFATI İLE ŞİRKET’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirket, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, kişisel veri sahibini, KVKK’nın 10. maddesi doğrultusunda aşağıdaki hususlarda aydınlatmalıdır:

a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,

d. Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar

Şirket’in söz konusu yükümlülüğünün hukuka uygun biçimde yerine getirilebilmesi için iş süreçleri ve veri toplama kanalları gözden geçirilmiş, veri sahiplerinin kişisel verileri ile ilgili başvuru haklarını kullanabilmeleri için de gerekli düzenlemeler yapılmış, iletişim kanalları oluşturulmuştur.

10.2. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

10.2.1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme yükümlülüğü

Kişisel verilerin KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika ile düzenlenen ilke ve şartlarda işlenmesinin yanında Şirket, kişisel verilerin söz konusu yükümlülüklere aykırı biçimde işlenmesini engellemek üzere mevzuat ile getirilen teknik ve idari tedbirleri almakla da yükümlüdür.

Bu bağlamda Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek üzere sistemler kurmuş, bu sistemlerin gözetimini ve denetimini yapmak üzere ilgili personeli belirlemiş ve prosedürlerini oluşturmuştur. Şirket, gerek teknik sebepler gerekse hukuki sebepler ışığında ortaya çıkacak gereklilik ve güncellemelerin takibini yaparak, bu doğrultuda sistemin güncellemelerini de yapacaktır.

10.2.1.2. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak teknik tedbirler

Kişisel verilerin toplanmasından silinmesine kadar olan tüm süreçlerin takibi ve denetimi için gerekli idari yapı ile donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmaktadır.

10.2.1.2. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak idari tedbirler

a. Şirket, tüm personelinin, kişisel verilerin hukuka ve KVKK’ya uygun işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi amacı ile gerekli olacak dokümanları düzenleyerek her bir personeline ulaştıracak ve gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyip eğitime katılım belgelerini özlük dosyalarında saklayacaktır.

b. Şirket, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen belgelere, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVKK ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Şirket ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup; personelin bu yükümlülüklere uymaması, iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.

c. Şirket, kişisel verilere erişimi, işlenme amacı doğrultusunda ve ilgili personeller ile sınırlandırmaktadır. Şirket personelinin tümünün Şirket’in Veri Sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu kişisel verilerin tümüne erişmesi mümkün olmayıp; departmanlara göre düzenlenmiş olan erişim yetkileri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

ç. Şirket’in tüm faaliyetleri analiz edilerek departman özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri belirlenmiştir. Şirket, departmanların işleyişlerinin KVKK ve işbu Politika’ya dayalı yükümlülükleri yerine getirecek biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek ve bu uygulamaların sürekliliğini sağlamak üzere gerekli politika, prosedür ve sair iç düzenlemeleri yapmış olup; işbu politika, prosedür ve sair iç düzenlemeler uygun iletişim kanalları kullanılarak personele tebliğ edilecektir. İşbu politika, prosedür ve sair iç düzenlemelerde güncellemenin yayınlanması ile birlikte yeni prosedür ve politikalar yürürlüğe girer; güncellemelerin bağlayıcı olması için, personele tebliğ edilmiş olması şartı aranmaz.

10.2.2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğü

10.2.2.1. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için alınacak teknik tedbirler

a. Şirket, idari, teknik, ekonomik ve hukuki durum ve alt yapısının elverdiği ölçüde ve kendisinden beklenebilecek objektif özen yükümlülüğü çerçevesinde teknik gelişmelere uygun olarak önlemler alacak, alınan önlemleri tekniğin gelişme hızına bağlı olarak periyodik olarak güncelleyecek, yenileyecek ve amaca uygun elverişli metotlarla sistemin güvenilirliğini test ettirecektir. Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun güvenlik önlemleri ile ilgili düzenlemeler yapması veya teknik standartlara atıf yapması durumunda bu yeni gerekliliklere uyum için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır.

b. Şirket tarafından, departman bazında belirlenecek hukuksal uyum kriterlerine ve objektif ölçütlere uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınacak olup; gerektiğinde bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayınladığı idari ve teknik tedbirler tablosunda belirtilen tedbirlerin gereklerini yerine getirmeyi sağlayacak yazılım ve donanım çözümleri uygulamaya alınacaktır.

c. Alınan teknik önlemler periyodik olarak, iç denetim mekanizması gereği, ilgilisine raporlanacaktır. Risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknik çözümler üretilecektir.

ç. Şirket, yürüttüğü faaliyet esnasında kullanılan ve kişisel verilere erişim yetkisi bulunan sistemlere gerekli virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dâhil ilgili güvenlik yazılımlarını ve sistemlerini kurmak için gerekli çalışmaları yapacaktır.

d. Veri güvenliği açısından, gerekmesi halinde teknik konularda personel istihdam edilmesi veya hizmet satın alınması hususları değerlendirilecektir.

e. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi için departman bazında oluşturulacak kriterler doğrultusunda erişim yetkileri tanımlanmalı, kişisel verilere erişilecek sistemlere ilişkin kullanıcı hesaplarının erişim ve yetkileri ilgili personelin/yetkilinin görev tanımının gerektirdiği ölçü ve çerçeveye uygun olarak kısıtlanmalı ve sistemlere erişebilecek cihazlar sınırlandırılmalıdır.

f. Şirket, kişisel verilerin muhafaza edildiği sistemlere dışarıdan sızılmasının engellenmesi için ve olası risklerin izlenmesi için gerekli yazılım ve donanımların kurulmasını sağlayacak, veri kaybının önlenmesi adına yapılacak yedeklemeler yönünden de gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacak; acil durum planlaması kapsamında gerektiğinde üçüncü gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişiler ile işbu Politika ile getirilen güvenlik önlemlerini almak ve verilerin KVKK’ya uyumlu bir şekilde saklanması için işbirliği içinde olacaktır.

10.2.2.2. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve kişisel verilerin muhafazası için alınacak idari tedbirler

a. Tüm Şirket personelinin, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek üzere alınacak teknik tedbirlere ilişkin olarak eğitilmesi sağlanacaktır.

b. Şirket, kişisel verilere erişimi, işlenme amacı doğrultusunda ilgili personeller ile sınırlandıracaktır. Tüm Şirket personelinin Şirket’in Veri Sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu kişisel verilerin tümüne erişmesi engellenmeli, veri işleme amacı göz önünde bulundurularak erişim yetkileri düzenlenmelidir.

c. Şirket, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen belgelere, kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazası için KVKK ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Şirket ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup; personelin bu yükümlülüklere uymaması, iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.

d. Şirket tarafından, kişisel verilere erişim yetkilerine dair prosedür ve gerekli tüm dokümanlar hazırlanarak yayımlanacak, işbu dokümanlar yayımlanma tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve personellere uygun iletişim kanalları vasıtasıyla bildirilecektir.

10.2.3. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirlerin denetimi

Şirket, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamalıdır. Bu denetim sonuçları Şirket’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmalı ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmelidir.

Şirket tarafından; departmanların, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalıklarının artırılması ve denetimi konusunda gerekli süreçler tasarlanmalı, periyodik raporlamaların ve raporlar kapsamındaki aksiyonların takibi, doğrulama testleri ve denetimleri yapılmalıdır. Bu hususta gerekli takiplerin yapılması için Şirket, kendi içinden yahut organizasyonu dışından bir ya da birden fazla kişiyi görevlendirebilir.

Şirket, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da işbu Politika ve KVKK hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVKK’nın 12. maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle Şirket, üçüncü kişilere kişisel veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve kişisel veri aktarımı ile bağlantılı her türlü düzenlemede bu şartları sağlayacak taahhütler almalıdır. Yine Şirket tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir.

11. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi, Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirket karşısında aşağıdaki haklara sahiptir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,

b.  Kişisel verilerinin işleme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,

c. Kişisel verilerinin aktarıldığı kişileri bilmek,

ç. Eksik veya yanlış işleme halinde kişisel verilerine ilişkin düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerinin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesini istemek,

d. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

e. Kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının tazminini talep etmek.

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Şirket’e iletmesi durumunda, KVKK’nın 13. maddesi uyarınca Şirket talebin niteliğine göre ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmalıdır. Talebin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Şirket tarafından ilgili başvuru sonuçlandırılırken, ilgili kişinin anlayabileceği bir dil ve formatta bilgi verilmeli ve ilgili kişiye bu bilginin kişinin talebi doğrultusunda veya kişinin bir talebi bulunmuyorsa Şirket’in seçeceği yöntem doğrultusunda yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilmesi sağlanmalıdır.

Şirket, talebin niteliğine göre ilgili kişinin talebini kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Talebin kabul edilmesi halinde, gereği Şirket tarafından gecikmeksizin yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

Kişisel veri sahibinin, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul’a şikâyet hakkının bulunduğu ve Veri Sorumlusu’na başvuru yolunu tüketmeden şikayet yoluna başvuramayacağı konusunda Şirket içinde tüm personele gerekli uyarılar yapılmalı ve farkındalık sağlanmalıdır.

12. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER

İşbu Politika ve Politika’da yapılacak değişiklikler şirketin yönetim organı onayı ile yürürlüğe girecektir.

Politika, olağan olarak yılda bir defa gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde güncellenir. Ancak mevzuat değişiklikleri, mevzuat tarafından atıf yapılan bir teknik standarttaki değişme, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun işlemleri ve/veya vereceği kararlar ile mahkeme kararları doğrultusunda Şirket bu Politika’yı dilediği zaman gözden geçirme, güncelleme, değiştirme veya ortadan kaldırıp yeni bir politika oluşturma hakkını saklı tutar.

Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak karar verme yetkisi Şirketin yönetim organına aittir.

Son Güncelleme Tarihi:

 

 


Çerez Politikası[GK1] 

 

www.kargomo.com’u ve Kargomo mobil uygulamasını ziyaretiniz kapsamında çerezler (cookies), pikseller ve web işaretçileri gibi çerez benzeri teknolojileri (tümü “Çerez” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Çerez Politikası’nı (“Politika”) sizi Kargomo E-Ticaret ve Aracılık Ltd. Şti.’nin (“Kargomo”) çerez kullanımı hakkında bilgilendirmek için hazırladık.

 

 1. Çerezler nedir

 

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza veya cihazınıza depolanan küçük boyutlu dosyalardır. Çerezler kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına imkân tanır.

 

 1. Çerezler verileri nasıl toplar?

 

İnternet sitemizi ilk ziyaret edişinizde size çerez tercihlerinize ilişkin bir ekran sunulur. Bu ekranda kullanımına izin verdiğiniz çerezler uyarınca ilgili çerezler tarayıcınıza/cihazınıza depolanır. Çerezlerin her biri genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 

 1. Çerezin gönderildiği sunucunun adı,
 2. Çerezin kullanım ömrü,
 3. Genellikle rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer/numara (çerezi gönderen internet sitesi sunucusu, ilgili siteye geri döndüğünüzde veya sayfalar arasında gezindiğinizde sizi tanımak için bu değeri kullanır).

 

Çerezler vasıtasıyla veriler otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) toplanmaktadır. Çerezler, kullanım ömürlerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Oturum çerezleri, ilgili oturum sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler ise kullanım ömürleri boyunca cihazınızda depolanır ve kullanım ömrü sonunda silinir. Bu tür çerezler, internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizi ve tercihlerinizi hatırlamaya yarar. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından (birinci taraf çerezler) ya da üçüncü taraflar tarafından (üçüncü taraf çerezler) oluşturulabilir.

 

 1. Çerezler hangi verileri toplar?

 

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 

 1. Çerezler neden kullanılır?

 

Çerezler, internet sitemizi ziyaretinizin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve bir sonraki kullanımınızda bilgilerinizin hatırlanmasının sağlanması, sitenin işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi, site kullanımlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, sitede yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulması ile kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler ve reklamlar sunulması amaçlarıyla kullanılmaktadır.

 

Çerezler kullanım amaçları ve fonksiyonlarına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda internet sitemizde kullanılan çerez kategorileri ve her bir çerez özelinde kullanım amaçlarına yer verilmiştir:

 

Teknik/Zorunlu Çerezler →

İnternet sitesinin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Teknik çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde sitenin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir.

 

a) Birinci Taraf Çerezler ve Kullanım Amaçları

 

İnternet sitemizde kullanılan, doğrudan Kargomo tarafından oluşturulan birinci taraf çerezler ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

 

Çerez Adı

Kullanım amacı

Web Sitesi

 

_fll, _cad, _vad, _tll, _ca, _va, _sca, _sva 

Gönderi sırasında belirlenen çıkış ve varış adreslerini belirtmek için kullanılır.

_da, _dac, _pa , _th, _ag , _at,_ks  , _es , _ps

Yapılacak gönderi için kullanıcının seçimlerini belirtmek için kullanılır.

Gönderi tipi, ek hizmetler vb.

_git

Seçilen gönderi tarihini belirtmek için kullanılır.

_sf

Gönderi için seçilen firmayı belirtmek için kullanılır.

_skk

Ödeme yapılacak karta karşılık gelen özel id'yi belirtmek için kullanılır.

 

Çerez Adı

Kullanım amacı

Mobil Uygulama

 

UP_PO

Gönderilerin güncellenip güncellenmediğini belirlemek için kullanılır.

 

NT_ID

Kullanıcıya FCM aracılığı ile bildirim gönderebilmek için kullanılır.

 

NT_ST

Kullanıcının bildirim tercihlerini kaydetmek için kullanılır.

UM

Kullanıcının sistemdeki profilini belirlemek için kullanılır.

SO_AC

Kullanıcının sisteme tanımladığı sosyal medya hesabı için kullanılır.

UT

Kullanıcının özel token bilgisini içerir.

 

ON_SC

Kullanıcının yönlendirme ekranlarını görüp görmediğini belirlemek için kullanılır.


Analiz/Performans Çerezleri →

Analiz çerezleri kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu tür çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen ekranlar/bağlantılar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri toplar.

 

İnternet sitemizde kullanılan üçüncü taraf analiz çerezleri ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

 

Çerez Adı

Kullanım amacı

_ga, _gid

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydetmek için kullanılır.

_gat

Google Analytics tarafından istek oranını kontrol etmek / sınırlamak için kullanılır.

collect

Ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics'e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları arasında izler.

 

Pazarlama/Hedefleme Çerezleri →

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanyaların sunulması ve pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

 

İnternet sitemizde kullanılan üçüncü taraf pazarlama çerezleri ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

 

Çerez Adı

Kullanım amacı

_fbp, fr, tr

Facebook tarafından reklamların alaka düzeyini ölçmek ve iyileştirmek ve üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi reklam ürünleri sunmak için kullanılır.

_gcl_au

Google AdSense, Google AdSense hizmetlerini kullanan web sitelerinde reklam verimliliğini ölçmek için kullanılır.

ads/ga-audiences

Google AdWords tarafından, kullanıcının web sitesindeki çevrimiçi davranışına göre müşterilere dönüşme olasılığı yüksek olan kullanıcılarla yeniden etkileşim kurmak için kullanılır.

IDE

Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

pagead / 1p-conversion / # - pagead / 1p-user-list / #

Google tarafından hedeflenen reklamcılık faaliyetleri için kullanılan çerezler.

test_cookie

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.

yuidss

Kullanıcının web sitelerindeki davranışları hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler web sitesinde reklamın etkinliğini optimize etmek için kullanılır.

[GK2] 
Yukarıda belirtilen çerezlerin bir kısmı için Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics ile Google Ads hizmetleri kullanılmaktadır. Google Inc’in sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında kapsamlı bilgi için: www.google.com/intl/tr/policies/privacy/infocollect


Bir diğer üçüncü taraf çerez sağlayıcısı olan Facebook’un kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında kapsamlı bilgi için: www.facebook.com/privacy/explanation


Yukarıda belirtilen çerezlerin bir kısmı için diğer bir üçüncü taraf çerez sağlayıcısı olan Yandex’in kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında kapsamlı bilgi için: yandex.com.tr/legal/confidential/30012015/?lang=tr


Üçüncü taraf çerezleri hakkında detaylı bilgi almak için ilgili üçüncü tarafın internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

 

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz. Bununla birlikte belirli çerezlerin kullanılabilmesi için rızanızın bulunup bulunmadığını soruyoruz. İlgili çerezlerin kullanıma rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizi ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebi ile işliyoruz. Üçüncü taraf çerezleri hakkında bilgi almak için ilgili üçüncü tarafın internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

 

 1. Çerezler nasıl engellenir?

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda Sitenin bir kısım veya tüm fonksiyonlarından yararlanılması mümkün olmayabilir. Sitenin işlerliği için zorunlu olan bazı çerezlerin (teknik çerezler gibi) engellenmesi ise mümkün değildir.Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında, aşağıda tarayıcınıza özgü linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz:

 

 

Çerez tercihlerinizi değiştirmek için: Çerez Ayarları[GK3] 

 

 1. Kişisel Verilerimle İlgili Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinize ilişkin olarak, bu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Kargomo’ya iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:  

 

 1. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, talebinizi [email protected] mail adresine iletebilirsiniz.
 2. Taleplerinizi yazılı olarak, Şakayık Sokak No:40 Daire:29 Teşvikiye Mah. Şişli-İstanbul Türkiye 34365 adresine gönderebilirsiniz
 3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

 

Kargomo’nun cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizin, kimliğinizi doğrulayabileceğimiz kimlik bilgilerinizin ve varsa talebinizi destekler belgelerin bulunması, taleplerinizin en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önemlidir.


Kargomo’nun kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi için: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Ana Politikası[GK4] 

 

 

Son güncelleme tarihi: ../../2021[GK5] 

İptal ve Ücret İade süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye Kargomo Kullanıcı Sözleşmesinden  ulaşabilirsiniz.
kargomo
Kargomo
İndir
Kargomo; gönderiler ile ilgili tüm işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza olanak sağlayan online gönderi pazaryeri uygulamasıdır.
Fiyatları Karşılaştır
Taşıma firmalarının hizmetlerini ve fiyatlarını karşılaştır
Kapıdan Kapıya
Firmanı seç, kapına gelsin
Gönderi Takibi
Gönderilerini anlık takip et, dilediğin yerden yönet
Güvenli Dijital Ödeme
Tek yerden taşıma faturalarını ve ödeme yöntemlerini düzenle
Menü
Kapat
Fiyatları Karşılaştır
Gönderi fiyatlarını ve hizmetlerini karşılaştır
Kapıdan Kapıya
Seçtiğin firma ile kapıdan kapıya gönder
Online Ödeme
Kredi kartı ile kolay ve hızlı öde
7/24 Hizmet
Günün her saati gönderi hizmeti al